Czym jest ubezpieczenie na życie

Czym jest ubezpieczenie na życie?

 

Polisa na życie zabezpiecza finansową przyszłość twojej rodziny. Kiedy poniesiesz śmierć w wypadku, albo ciężko zachorujesz twoi najbliżsi nie pozostaną bez środków do życia.

Na rynku istnieje bardzo wiele rodzajów ubezpieczeń na życie. Cechą wspólną tych instrumentów jest to, że gwarantują wypłatę świadczenia w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Zakres ochrony ustalany jest w każdym wypadku indywidualnie i zależy od potrzeb osoby ubezpieczającej się.

 

Głównym zadaniem ubezpieczenia na życie w wersji podstawowej jest ubezpieczenie na wypadek śmierci. W takim przypadku uposażonemu lub uposażonym, czyli osobie lub osobom wskazanym w polisie firma ubezpieczeniowa wypłaca jednorazowe świadczenie. Wysokość sumy ubezpieczenia zależy od rodzaju polisy i ustalana jest indywidualnie.

Ale to nie wszystko co oferują firmy ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie na życie może być również rozszerzone o dodatkowej opcje. Na przykład coraz większą popularnością cieszą się instrumenty, które oprócz ochrony umożliwiają również odkładanie pieniędzy na dodatkową emeryturę. W takim wypadku wpłacana przez klienta składa dzielona jest na dwie części. Jedna stanowi część ochronną, druga natomiast jest inwestowana, a środki wypłacone w ustalonym przez strony czasie.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują również ubezpieczenia od od utraty pracy, następstw nieszczęśliwych wypadków, ciężkiego zachorowania i utraty zdrowia łącznie z inwalidztwem. Polisa na życie może być także zabezpieczeniem kredytu hipotecznego.