Co to jest cesja?

Cesją nazywamy przeniesienie praw i obowiązków na inny podmiot, np. osobę lub instytucję. Najczęściej spotykana przy ubezpieczeniach życiowych jest cesja na bank, która jest już właściwie standardową procedurą przy zawieraniu umowy o kredyt hipoteczny. Bank musi mieć pewność, że w razie śmierci kredytobiorcy raty zostaną spłacone.

Sale 1Żeby zawrzeć umowę cesji, cesjonariusz (czyli ubezpieczający) musi zawrzeć z zakładem ubezpieczeń umowę, według której cedent (w naszym wypadku bank) zyskuje prawa do odszkodowania z polisy w wypadku śmierci ubezpieczającego. Warunki, w których cesja może nastąpić, określone są zazwyczaj w OWU.

Górna granica odszkodowania, jaką powinno mieć ubezpieczenie na życie z kredytem hipotecznym, powinna wynosić tyle, ile ten kredyt. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak wybrać taką polisę, wiele artykułów o tej tematyce przeczytasz na stronie najtanszeubezpieczenienazycie.pl.

Często banki oferują klientom swoje własne oferty ubezpieczeń. Czy jest korzystne zawieranie takiej umowy? Trudno powiedzieć: czasem tak, a czasami nie. Bez wątpienia jest to duża oszczędność czasu; banki proponują też atrakcyjne zniżki za zakup dwóch usług finansowych. Z drugiej strony – daj sobie czas na przejrzenie innych ofert. A nuż trafi się coś korzystniejszego?

Oczywiście cesja może dotyczyć też osób. Gdy ubezpieczający i ubezpieczany to te same osoby, uposażeni nie ulegli zmianie, a cesja jest na osobę trzecią, na tę osobę trzecią przechodzą wszystkie świadczenia wynikłe z polisy za wyjątkiem odszkodowania z tytułu śmierci ubezpieczanego. Gdy osobą trzecią jest uposażony, również i to świadczenie przechodzi na nią.