Jak zadbać o swoją przyszłość?

Ubezpieczenia na życie obecnie to nie tylko odszkodowanie wypłacane rodzinie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Dzisiaj istnieje wiele różnych form ubezpieczeń.

Ich rodzaje mogą być dla nas interesujące. Kiedy osoba jest młoda, nie mam jeszcze dzienniczekrodziny ubezpieczenie na życie może być zabezpieczeniem spłat zobowiązań. W przypadku gdy osoba posiada już współmałżonka oraz dzieci potrzeba zabezpieczenia rodziny jest znacznie większa.

Przede wszystkim, gdy głównie jedna osoba utrzymuje rodzinę to konieczne jest zabezpieczenie na wypadek jej śmierci, czy też niezdolności do pracy. Jeśli rodzina posiada kredyt hipoteczny również powinna się dodatkowo zabezpieczyć. Są to standardowe funkcje ubezpieczeń.

Poza tym ubezpieczenie na życie może sposobem na gromadzenie i pomnażanie kapitału. Zgromadzone środki można przeznaczyć na dodatkową emeryturę. Ubezpieczony nie ponosi ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusze, nie musi studiować warunków lokat oferowanych przez banki.

Warto pamiętać, że pieniądze pochodzące z ubezpieczenia na życie są zwolnione z podatku dochodowego. Zrywając umowę przed jej zakończeniem, można liczyć na zwrot części wpłaconych składek, czyli na tak zwaną wartość wykupu. Korzyści jakie daje polisa na życie to:

  • ubezpieczony odbierze kapitał, który może stanowić dodatkowy fundusz emerytalny lub który zostanie wykorzystany na dowolnie wybrany cel,
  • suma ubezpieczenia wypłacona z polisy jest prawnie zwolniona z podatku od zysków kapitałowych oraz od podatku spadkowego,
  • w przypadku śmierci ubezpieczonego towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci świadczenie uposażonemu,
  • uposażeni otrzymają pieniądze w krótkim czasie, bez postępowania spadkowego,
  • ubezpieczony może wybrać czas trwania umowy ubezpieczenia i dostosować go do osobistych potrzeb,
  • w przypadku trudności z regularnym opłacaniem składek ubezpieczony może zawiesić opłacanie składek, zmienić polisę na ubezpieczenie bez składkowe lub skrócić okres ubezpieczenia,
  • ubezpieczony ma możliwości podwyższania sumy ubezpieczenia o wskaźnik indeksacyjny, którego zadaniem jest urealnienie przyszłej wypłaty świadczenia,
  • istnieje również możliwość rozszerzenia umowy o dodatkowe świadczenia.

Źródło informacji:  http://www.ubezpieczonamama.pl/