Kiedy agencja nie wypłaci odszkodowania?

Przy zajściu zdarzenia określonego w umowie towarzystwo nie zawsze wypłaci odszkodowanie. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że w umowie znajdują się wyłączenia i okresy karencji. 

Karencja to okres tuż poMoney Choise Concept zawarciu umowy, w którym towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody. Robi tak, by ustrzec się przed nieuczciwymi klientami, którzy wykupują polisę tylko dlatego, by dostać odszkodowanie. Przykładem może być kobieta, która już zaszła w ciążę i chce się ubezpieczyć, aby dostać świadczenie, albo osoba, która zataja swój stan zdrowia przed ubezpieczycielem. Nie można ubezpieczyć się na szkodę, która już zaistniała! Analogicznie nie można wykupić polisy na auto po stłuczce. Dzięki okresowi karencji polisa ma też szansę „zarobić na siebie”

Karencja trwa najczęściej od 3 do 4 miesięcy, choć w przypadku ciąży lub usług stomatologicznych może trwać od pół roku do roku.

Trochę inną sprawą są wyłączenia, czyli sytuacje, w których szkoda zaistniała niejako na nasze własne życzenie i towarzystwo nie ma wtedy obowiązku wypłacenia świadczenia. Przykładem wyłączenia może być np. samobójstwo (choć obowiązuje ono najczęściej tylko 2 lata od zawarcia umowy), a także szkoda wyrządzona w trakcie prowadzenia auta po pijanemu. Wyłączeniu podlegają także na ogół śmierci spowodowane przez sporty ekstremalne czy przez niebezpieczne zawody.

Ubezpieczyciel nie wypłaci nam żadnych pieniędzy także wtedy, gdy bezszkodowo przeżyjemy okres ubezpieczenia terminowego.