Przedłużenie ubezpieczenia grupowego

Ubezpieczenia dzielą się na grupowe i indywidualne. Ubezpieczenie grupowe musi być zapewnione przez pracodawcę – to on odprowadza składki i zawiera umowę. Indywidualną polisę na życie wykupujemy sami – jest to bardziej skomplikowana procedura; składka jest wyższa i zależy od wielu czynników, wyższa jest też kwota ubezpieczenia. Możliwe jest jednak kontynuowanie grupowego ubezpieczenia po odejściu z pracy – przechodzi ono wtedy w ubezpieczenie indywidualne.

Workers 05

Gdy ktoś odchodzi z pracy, traci uprawnienia do korzystania z polisy pracowniczej. Jeśli jednak pozostaje bezrobotny przez dłuższy czas (albo np. jest na emeryturze, urlopie wychowawczym lub długim bezpłatnym urlopie), może zdecydować się na przedłużenie ubezpieczenia grupowego.

Wielu pracodawców przy zawieraniu ubezpieczenia grupowego zwraca uwagę na warunki kontynuacji. Jest to przejaw dbania o pracownika – firma pokazuje, że zależy jej na dobru pracownika.

Nie każda umowa ubezpieczenia zawiera klauzulę o przedłużeniu. Najlepszą ofertą z jaką się spotkaliśmy jest ubezpieczenie grupowe axa w tym roku. Czasami też jest to tylko wspomniane, ale nadal nie wiadomo, na jakich warunkach polisa miałaby być kontynuowana.

Zazwyczaj zadady nowego ubezpieczenia różnią się od starych. Konieczne może być np. wypełnienie ankiety o badaniach lekarskich i ogólnym stanie zdrowia; odpowiada się też na pytania dotyczące nałogów. Innymi słowy – towarzystwo ubezpieczeniowe przygotowuje dla byłego pracownika zupełnie nową ofertę.

Niektóre agencje oferują możliwość utrzymania takich samych warunków, co przy polisie grupowej, przez jakiś czas. Najczęściej jest to jeden rok. Po upływie tego okresu zostanie nam przedstawiona nowa oferta.

Na pewno zwiększy się wysokość składki ubezpieczeniowej. Wiąże się to z indywidualną oceną ryzyka przy polisie indywidualnej. Nie warto jednak rezygnować z ubezpieczenia – to zbyt duże ryzyko. Firmy ubezpieczeniowe posiadają zróżnicowane oferty, dzięki czemu na pewno uda nam się dopasować do siebie którąś z nich.

Warto przeczytać ten artykuł: http://ubezpieczeniagrupowe.com.pl/insurance-view/ubezpieczenie-grupowe-z-zakladu-pracy-co-po-zmianie-pracy/