Wysokość składek

Czy składa ubezpieczenia na życie jest wysoka i czy każdego na nią stać? Można odpowiedzieć, że ochrona rodziny nie ma żadnej ceny, ale zasadniczo towarzystwa ustalając wielkość składki biorą pod uwagę obok zakresu ochrony i sumy ubezpieczenia wiek, stan zdrowia, czy wykonywany przez ubezpieczonego zawód. Podstawową ochronę możemy już mieć za kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Jeśli już zdecydowaliśmy się na ubezpieczenie na życie warto dokładnie przeanalizować oferty poszczególnych towarzystw. Warto w tym celu skorzystać m.in. z rankingów.

Pozwoli to nam na porównaniu ofert i wybraniu kilku najkorzystniejszych.

Szczególna uwagę należy poświęcić ogólnym warunkom ubezpieczenia, czyli OWU. Znajdziemy tam wszystkie interesujące nas szczegóły, m.in kwestię wykluczeń, czyli tych wszystkich sytuacji, w których towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty ubezpieczenia. Warto również zwrócić uwagę na to, czy towarzystwo umożliwia zawieszenie opłacania składek oraz jej zmniejszenie.

Ubezpieczenia życiowe to umowy zawierane na wiele lat, dlatego decyzja o podpisaniu umowy powinna być przemyślana. Z pewnością posiadanie ubezpieczenia zapewnia poczucie bezpieczeństwa, należy jednak odpowiednio wyważyć zakres ochrony czy wysokość składki.